The "must have"


Links
Other sites


Contact/Kontakt/Koнтакт


Language/sprog/Языки


 

Eksportkonsulent - eksport rådgivning

Speciale: Rusland - Danmark - EU

Konsulent med multikulturel baggrund og forståelse

Disclaimer

Dette site repræsenter kun private synspunkter fra ejeren af dette website som opererer uden bindinger til store firmaer. Information er givet uden noget ansvar for, hvordan en læser måtte benytte dem.


Overvejet at starte eller øge firmaets eksport?

Så vil det første valg som regel være mellem:
  • at selv gå ind i markedet og investere i reklame og oparbejdning af markedsandel
  • til strategisk partner med eksisterende markedskendskab at give licens og eksklusiv ret til at markedsføre og sælge produkterne på det fremmede marked
Uanset valg af fremgangmåde, så er det nødvendigt med kulturel kontakt og forståelse. Her kan det være en fordel at anvende en eksportkonsulent, som kan påtage sig at drive processen. På det internationale market er der sjændent plads til kulturelle misforståelser og fejltrin.

Fokus på mersalg og eftersalg?

Det gælder om at smede mens jernet er varmt. Gårdsdagens uudnyttede indtjeningsmuligheder er tabt for evigt. Uret kan ikke skues tilbage. De penge, som kunne være kommet herfra, kan konkurrenter benytte til at konsolidere deres fordel. For den tabende part kan det betyde en dobbelt indsats at dække tabene og udligne konkurrenternes fordel. Desuden vil tabte muligheder som regel betyde en permanent forskydning nedad mht. den markedsandel man har og kunne have fået. Dette giver en daglig forskel i indtjening, som vil blive tabt hver eneste dag ud i fremtiden!

Konsulent rollen: fokus på målelige resultater!

En konsulent måles på sine resultater: den merværdi man i kraft af sin professionelle indsats har kunnet give til et andet firma. Samarbejde mellem mennesker med forskellig baggrund kan give netop de resultater som et eksporterende firma har brug for.

Fokus! Fokus! Fokus!

Russisk baggrund, lang universitetsuddannelse og gammeldags hård arbejdsdiciplin er nogle af de forudsætninger, som kan hjælpe med til at give konkrete resultater. Men til slut har det eksportende firma naturligvis altid det endelig valg mht. hvem, der skal hjæpe med til at forvalte deres interesser.